10th Level Preliminary Exam PSC Detailed Syllabus Study Materials

10th Level Preliminary Exam PSC Detailed Syllabus Study MaterialsGENERAL KNOWLEDGE, CURRENT AFFAIRS AND RENAISSANCE IN KERALA 

10th level preliminary detailed syllabus


I. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക സാഹിത്യ മേഖല, കായിക മേഖല - ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലേയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലേയും സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ. 

II. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ, അതിർത്തികളും അതിരുകളും ഊർജ മേഖലയിലേയും ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിലേയും പുരോഗതി, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അറിവ്. 

III. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങിയവ 

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ


Sl No സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ Study Notes MCQs
1 Communal Riots in India Click Here Click Here
2 First Ministry Click Here Click Here
3 Integration of India After Independence Part 1 Click Here Click Here
4 Integration of India After Independence Part 2 Click Here Click Here
5 Integration of India After Independence Part 3 Click Here Click Here
6 Death of Gandhiji Click Here Click Here
7 Reorganisation of States based on Language Part 1 Click Here Click Here
8 Reorganisation of States based on Language Part​ 2 Click Here Click Here
9 First Election in India Click Here Click Here
10 Foreign Policy Click Here Click Here
11 Non Alliance Movement (NAM) Click Here Click Here
12 Planning Commission and NITI Ayog Click Here Click Here
13 India China War 1962 Click Here Click Here
14 India China War 1962 Part 2 Click Here Click Here
15 India Pak War 1965 Click Here Click Here
16 India Pak War 1971 Click Here Click Here
17 Kargil War 1999 Click Here Click Here
18 India After Nehru's Death Click Here Click Here
19 Importance of 1967 Election Click Here Click Here
20 INC Split in 1969 Click Here Click Here
21 Importance of 1971 Election Click Here Click Here
22 After 1971 Election New Congress Click Here Click Here

IV. ഒരു പൗരന്റെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ, ദേശീയ പതാക, ദേശീയ ഗീതം, ദേശീയ ഗാനം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അറിവുകളും 

Video Classes

ദേശീയ പതാക

ദേശീയ ഗാനം

ദേശീയ ഗീതം

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ : അശോകസ്തംഭം ,  ദേശീയ പക്ഷിയും മൃഗവുംദേശീയ കലണ്ടറും ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ ചിഹ്നവും

V. കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദികളും കായലുകളും, വിവിധ വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും, മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം തുടങ്ങിയവെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. 

VI. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും, കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണവും അയ്യൻകാളി, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ, വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാട്, കുമാരഗുരു, മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും 

GENERAL SCIENCE 

Natural Science 

I. മനുഷ്യശരീരത്തെക്കുറിച്ചുളള പൊതു അറിവ് 

II. ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും 

III. രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും - Class 1     Class 2    Class 3

IV. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

V. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാർഷിക വിളകൾ 

VI.| വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും 

VII. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും 

GENERAL SCIENCE 

Physical Science - 

I. ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും 

II. അയിരുകളും ധാതുക്കളും

III. മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും 

IV. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും 

V രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ 

VI. ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും 

VII. പ്രവൃത്തിയും ഊർജവും 

VIII. ഊർജ്ജവും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും 

IX. താപവും ഊഷ്മാവും 

X. പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും 

XI. ശബ്ദവും പ്രകാശവും 

XII. സൗരയൂഥവും സവിശേഷതകളും 

SIMPLE ARITHMETIC AND MENTAL ABILITY 

1. ലഘുഗണിതം 

I. സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും 

II. ലസാഗു, ഉസാഘ 

III. ഭിന്നസംഖ്യകൾ 

IV. ദശാംശ സംഖ്യകൾ 

V. വർഗ്ഗവും വർഗ്ഗമൂലവും 

VI. ശരാശരി 

VI.ലാഭവും നഷ്ടവും 

VIII.സമയവും ദൂരവും 

2. മാനസികശേഷിവും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും 

I, ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ 

II. ശ്രേണികൾ 

III. സമാനബന്ധങ്ങൾ 

IV. തരംതിരിക്കൽ 

V. അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം 

VI, ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ 

VII. വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 

VIII. സ്ഥാന നിർണ്ണയം 


COMMENTS

Name

10th Level Prelims,25,Ancient Indian History,1,Ancient Medieval India,7,Answer Key,1,Aptitude,2,Arts and Culture,10,CBSE Notes,1,Class Notes,1,Current Affairs,4,December 2019,1,Degree Level Prelims,2,Download,1,Economics,11,Economy and Planning,17,Ezhuthachan Award,1,Facts About India,1,Featured,2,General Awareness,28,General English,3,General Knowledge,3,Geography,10,Historical Background,1,History,7,Home,8,IB Exam,1,Important Personalities,1,Important Years,1,Indian History,1,Indian Polity,3,Job Vacancy,3,KAS,83,KAS Mains,2,Kerala Administrative Service,9,Kerala Facts,5,Kerala Geography,1,Kerala History,2,KPSC,1,LDC,10,LGS,1,Mains Exam,1,Malayalam,3,Mauryan Empire,1,MCQ,24,Medieval Indian History,4,Mock Test,30,Modern Indian History,34,National Flag,1,NCERT Notes,13,PDF Notes,1,Periyar,1,Phrasal Verbs,1,Plus Two Level Prelims,2,Preliminary Exam,2,Prelims Questions,5,Previous Question Paper,21,PSC,18,Questions,1,Quotes,1,Reasoning,2,Regulating Act 1773,1,Research Centers,1,Resting Place,1,Revolt of 1857,1,Rivers,3,Social Welfare Schemes,1,Socio Religious Movement,3,Solar System,2,Study Materials,12,Syllabus,4,Tamilnadu,1,Thozhilvartha,1,VEO,11,
ltr
item
Kerala Administrative Service (KAS) Online Class Study Notes Tests | KAS Insights: 10th Level Preliminary Exam PSC Detailed Syllabus Study Materials
10th Level Preliminary Exam PSC Detailed Syllabus Study Materials
10th Level Preliminary Exam PSC Detailed Syllabus Study Materials
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYe7aVf01FJpRDj2Q2gl-xlMdD9D5nOxUFYC4YAbPeLp-fgr2ZS_V7ttz40TZZFRlNFBC4YmW3nVbA67pMX-GxfIbmEq0HaENRyO3AA1QCf-69O2YoOXMnJf_D3VnkpL8mKXXo2QX3sRfo/s16000/10th-level-detailed-syllabus-psc.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYe7aVf01FJpRDj2Q2gl-xlMdD9D5nOxUFYC4YAbPeLp-fgr2ZS_V7ttz40TZZFRlNFBC4YmW3nVbA67pMX-GxfIbmEq0HaENRyO3AA1QCf-69O2YoOXMnJf_D3VnkpL8mKXXo2QX3sRfo/s72-c/10th-level-detailed-syllabus-psc.jpg
Kerala Administrative Service (KAS) Online Class Study Notes Tests | KAS Insights
https://www.kasinsights.in/2020/11/10th-level-preliminary-exam-psc.html
https://www.kasinsights.in/
https://www.kasinsights.in/
https://www.kasinsights.in/2020/11/10th-level-preliminary-exam-psc.html
true
4404614787135261407
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content